ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 بخش پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده میهن پرداز

 بخش طراحی و سئو سایت

کلیه امور مربوط به مشاوره و طراحی انواع cms ها