پلن های سرور مجازی ایران (وی پی اس)

IRVPS-P1

100,000 تومان
ماهانه
 • 1Core سی پی یو
 • 1GB رم
 • 20GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P2

150,000 تومان
ماهانه
 • 1Core سی پی یو
 • 2GB رم
 • 30GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت اشتراکی
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P3

210,000 تومان
ماهانه
 • 2Core سی پی یو
 • 4GB رم
 • 50GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت اشتراکی
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P4

320,000 تومان
ماهانه
 • 3Core سی پی یو
 • 6GB رم
 • 70GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت اشتراکی
 • دلخواه سیستم عامل

IRVPS-P5

430,000 تومان
ماهانه
 • 3Core سی پی یو
 • 6GB رم
 • 60GB فضای هارد
 • NVME نوع هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پورت
 • دلخواه سیستم عامل