پلن های هاست میزبانی حرفه ای ایران

7 روز گارانتی بازگشت وجه

IRHOST-P1

20,000 تومان
ماهانه
 • 500 MB فضای هاست
 • 30 GB پهنای باند
 • NVME M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی DDOS
 • روزانه بکاپ گیری

IRHOST-P2

30,000 تومان
ماهانه
 • 1 GB فضای هاست
 • 50 GB پهنای باند
 • NVME M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی DDOS
 • روزانه بکاپ گیری

IRHOST-P3

40,000 تومان
ماهانه
 • 2 GB فضای هاست
 • 70 GB پهنای باند
 • NVME M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی DDOS
 • روزانه بکاپ گیری

IRHOST-P4

50,000 تومان
ماهانه
 • 3 GB فضای هاست
 • 90 GB پهنای باند
 • NVME M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی DDOS
 • روزانه بکاپ گیری

IRHOST-P5

60,000 تومان
ماهانه
 • 4 GB فضای هاست
 • 110 GB پهنای باند
 • NVME M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی DDOS
 • روزانه بکاپ گیری