سرور بورس

VPSBOURS-P1

800,000 تومان
ماهانه
 • 2Core سی پی یو
 • 4GB رم
 • 25GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • دارد نرم افزار اتوکلیکر رایگان
 • کاربر 1 اتصال همزمان

VPSBOURS-P2

1,200,000 تومان
ماهانه
 • 3Core سی پی یو
 • 6GB رم
 • 30GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • دارد نرم افزار اتوکلیکر رایگان
 • کاربر 1 اتصال همزمان

VPSBOURS-P3

1,600,000 تومان
ماهانه
 • 4Core سی پی یو
 • 8GB رم
 • 30GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • دارد نرم افزار اتوکلیکر رایگان
 • کاربر 1 اتصال همزمان

سرور اختصاصی

3,500,000 تومان
ماهانه
 • 6Core سی پی یو
 • 16GB رم
 • 64GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت اختصاصی پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • دارد نرم افزار اتوکلیکر رایگان
 • کاربر 2 اتصال همزمان

سرور ویژه بورس

5,470,000 تومان
ماهانه
 • 8Core سی پی یو
 • 32GB رم
 • 128GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت اختصاصی پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • دارد نرم افزار اتوکلیکر رایگان
 • کاربر 2 اتصال همزمان