پلن های هاست میزبانی حرفه ای فرانسه

7 روز گارانتی بازگشت وجه

FRHOST-P1

20,000 تومان
ماهانه
 • 500 MB فضای هاست
 • 30 GB پهنای باند
 • NMVE M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد ssl رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی ddos
 • روزانه بکاپ گیری

FRHOST-P2

30,000 تومان
ماهانه
 • 1 GB فضای هاست
 • 50 GB پهنای باند
 • NMVE M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد ssl رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی ddos
 • روزانه بکاپ گیری

FRHOST-P3

40,000 تومان
ماهانه
 • 2 GB فضای هاست
 • 70 GB پهنای باند
 • NMVE M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد ssl رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی ddos
 • روزانه بکاپ گیری

FRHOST-P4

50,000 تومان
ماهانه
 • 3 GB فضای هاست
 • 90 GB پهنای باند
 • NMVE M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد ssl رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی ddos
 • روزانه بکاپ گیری

FRHOST-P5

60,000 تومان
ماهانه
 • 4 GB فضای هاست
 • 110 GB پهنای باند
 • NMVE M2 نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد ssl رایگان
 • دارد آنتی شلر
 • دارد آنتی ddos
 • روزانه بکاپ گیری