سرور مجازی بورس

VPSBOURS-P1

800,000 تومان
ماهانه
 • 2Core سی پی یو
 • 4GB رم
 • 25GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • کاربر 1 اتصال همزمان

VPSBOURS-P2

1,200,000 تومان
ماهانه
 • 3Core سی پی یو
 • 6GB رم
 • 30GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • کاربر 1 اتصال همزمان

VPSBOURS-P3

1,600,000 تومان
ماهانه
 • 4Core سی پی یو
 • 8GB رم
 • 30GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • کاربر 2 اتصال همزمان

سرور کاملا اختصاصی بورس

3,500,000 تومان
ماهانه
 • 8Core سی پی یو
 • 32GB رم
 • 100GB فضای هارد (NVME)
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابایت اختصاصی پورت
 • 1ms پینگ
 • زیرساخت ایران دیتاسنتر
 • دلخواه نوع ویندوز
 • کاربر 2 اتصال همزمان