پلن های هاست حرفه ای ایران

7 روز گارانتی بازگشت وجه

IRP-P1

10,000 تومان
ماهانه
 • 500MB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • cPanel کنترل پنل

IRP-P2

15,000 تومان
ماهانه
 • 1GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 2 عدد افزودن دامنه
 • cPanel کنترل پنل

IRP-P3

20,000 تومان
ماهانه
 • 2GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 3 عدد افزودن دامنه
 • cPanel کنترل پنل

IRP-P4

25,000 تومان
ماهانه
 • 3GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 5 عدد افزودن دامنه
 • cPanel کنترل پنل

IRP-P5

30,000 تومان
ماهانه
 • 4GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 7 عدد افزودن دامنه
 • cPanel کنترل پنل