پلن های هاست حرفه ای ایران

7 روز گارانتی بازگشت وجه

IRHOST-M1

15,000 تومان
ماهانه
 • 500 MB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NMVE نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری

IRHOST-M2

20,000 تومان
ماهانه
 • 1 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NMVE نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری

IRHOST-M3

25,000 تومان
ماهانه
 • 2 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NMVE نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری

IRHOST-M4

30,000 تومان
ماهانه
 • 3 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NMVE نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری

IRHOST-M5

35,000 تومان
ماهانه
 • 4 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NMVE نوع هارد
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 عدد افزودن دامنه
 • LiteSpeed وب سرویس
 • cPanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری